PLAKAT

Vizualne komunikacije se pojavljuju u svim domenama, a kad se prezentiraju javnosti često je to baš u obliku plakata, jer taj medij omogućuje predstavljanje slikovnog i tekstualnog sadržaja u jednoj cjelovitoj kompoziciji. Plakatna kompozicija može funkcionirati kao zasebno platno, a moguće ju je izvesti kao seriju ili kao triptih. Plakati mogu biti određeni fotografijom, ilustracijom, kolažiranjem, vektorom, ili nekom eksperimentalnom formom koja ulazi u dimenziju realiteta. To je medij koji je definiran okvirom, unutar kojega treba biti kompozicija što jednostavnijih parcijalnih dijelova koji su u međusobno skladnom odnosu. Plakat svojom kompozicijom često nalikuje vizualnom identitetu (pročitaj Vizualni identitet) ili slikarskom platnu, zato njegova forma treba biti pažljivo i skladno zasnovana na svim zakonitostima i cjelokupnoj energiji satkanoj u dvodimenzionalnoj plohi.

Razlikujemo informativne, fotografske, figurativne i apstraktne plakate, a iste možemo primijeniti u kulturne, zabavne ili specifične svrhe. Tema kojom se plakat bavi određuje kojim stilom ili spojem je najbolje iznijeti rješenje, a takvo je bitno jer je namijenjeno strogo označenoj ciljanoj skupini. Kod kazališnih plakata najvidljivije se primjećuje stil umjetnika ili dizajnera koji cijeli scenarij i post–emotivno stanje svijesti prikazuje u obliku dvodimenzionalne plohe. Za svako područje i svaku svhu može se stvoriti plakat WISH & WONDER ® djelovanja, a kako bi se kreirala pravilna i energizirana cjelina potrebno je shvaćanje dubine tematike, koju u obliku predstave, teksta, filma, isječka umjetnosti ili nekog drugog oblika čovjekova okruženja dizajner oblikuje.

Naslov i podnaslov plakata dio su vizuala, a tipografijom mogu davati dodatni tematski akcent materiji za koju su osmišljeni. Informacijski dio kompozicije u suodnosu je sa naslovom, s kojim unutar cijelog okvira čini sekundarnu kompoziciju. Kad se dizajnira plakat, tada se stvara umjetničko djelo kompjuterskim alatom, a za isto želimo da ima trajnu vrijednost. Njegova poruka, karakter, stil i ton trebaju svoju kreativnost zadržati postojanom ne samo u trenutku za koji se rade već dalekodostižno prostorno i vremenski (pročitaj Branding) jer tek tada plakat kao samostalni dio dizajna vizualnih komunikacija počinje imati smisla. ©