SOCIJALNI DIZAJN

Projekti koji se rade za okolinu i zajednicu kojoj pripadamo mogu biti humanitarnog ili nekog drugog specifičnog karaktera. Mogu biti redizajnirani ili kao posve novi projekti osmišljeni, čime su jasno definirani Briefom prije nego li se krene oblikovati. Kao takva, materija kojom se bavimo stvorit će veliki odjek u javnosti i medijima bilokoje vrste, jer je svima zanimljiv individualizirani pristup određenoj problematici, temi, proizvodu ili usluzi, a isti može biti osobni ili projekt tvrtke, gdje ga financira zaleđe iste ili pak sponzorstvo trećega.

Kreativnom pričom može se svaka tema i svako pitanje učiniti jedinstvenim projektom. Bitna je samo volja i želja da se nešto promijeni, a da je pritom korisno za okolinu kojoj je namijenjeno. Isto može biti primijenjeno u obliku produkt dizajna, tiska, Online medija, i sl.

Ne postoji nedovoljno dobra tema ili ideja koja je plodna za izradu nekog zanimljivog projekta. Postoji nedovoljno uloženo vrijeme, nedovoljna zainteresiranost i nedovoljna kreativnost u izradi istoga. Za sve to potrebna je intuicija, poznavanje energije i dakako jasan osobni uvid koji je najbolji mogući kanal za komunikaciju tematike. A iz tog razloga djeluje WISH & WONDER ®, jer katkad imamo ideju, ali ju ne znamo prenijeti na papir ili iskomunicirati iz svoga misaonog procesa. Dizajn je domena koja se isprepliće sa svim granama koje nas svakodnevno okružuju, a time svoje niti pruža u smjerovima koji nam se katkad čine nespojivi ili nemogući. U kreativnom svijetu je sve moguće, jednako kao i u dizajnu koji je dovoljno racionalan da bi shvatio materiju, a s druge strane dovoljno umjetnički da bi od nje stvorio djelo vrijedno divljenja. ©