PHOTOGRAPHY & FILM

Danas nije teško zaustaviti kadar, kreirati slikovni album ili snimiti film koji je namijenjen određenom životnom razdoblju. Novi mediji su nam donijeli digitalni fotoaparat čiji kadrovi mogu biti kompjuterski obrađeni. Za razliku od digitalnog svijeta, još uvijek posebno mjesto zauzima analogna fotografija koju pravi fotografski umjetnici neće nikad zamijeniti baš zbog toga što ova fotografija posebno energetski diše, a doživljaj koji bilježi poprima posebni karakter vremenskim odmakom. Analogna fotografija mora biti jako dobro promišljena i pažljivo određena, jer je kao medij osjetljivija od digitalne. Iz tog razloga ona je danas medij kojim se bave rijetki, rekli bi čak — samo istinski zaljubljenici u filmsku industriju i crno–bijelu fotografiju, te je ekskluzivniji medij za izraz svog isječkom određenog trenutka.

Za svaki niz kadrova u obliku fotografskog albuma ili pak filmskog sadržaja moguće je oblikovati kreativnu priču. Kao takva, priča će opisati cijeli scenarij teme koju opisuje, a ista može biti osobnog ili poslovnog karaktera. Kreativna priča danas okuplja razne domene svakodnevnog svijeta koje će sve zajedno oslikavati Vaš prizor za pamćenje, a vidjet ćemo ih tek u pozadini — rekviziti, ambijent, vizažist, frizer, dekoracija, moda, glazba,... O svemu tome može se brinuti osoba koja razumije Vašu kreativnu priču, a ujedno i poznaje ili koordinira sve samostalne domene (pročitaj Brand Manager).

Fotografija je dio vizualnih komunikacija ukoliko dijelom napušta posve umjetnički sadržaj i određuje se u propagandne ili neke druge specifične svrhe. Zbog toga WISH & WONDER ® stvarajući kreativnu priču oblikuje i kompoziciju fotografija koje su nastale isključivo zbog projekta, a mogu biti vezane za plakatni vizual (pročitaj Plakat), prijelom knjige i časopisa (pročitaj Knjiga i Časopis), ili pak propagandni materijal u obliku brošure i kataloga (pročitaj Brošura i Katalog). Fotografski album Online oblika može se stvarati na mjesečnoj bazi ili prema potrebi, a komunikacijom se približava društvenim mrežama i novim medijima koji na suvremeni i minimalistički način komuniciraju sa svojom ciljanom skupinom (pročitaj Društvene mreže). ©