AMBALAŽA

S pakiranjima se susretnemo svakodnevno, a da toga često nismo niti svesni. Ambalaži poklona pridajemo značaj od najranije životne dobi. U trenutku kad dobivamo priliku napraviti ambalažu za svoj proizvod tada želimo da ta ambalaža bude posebna i trajne vrednosti. Svaka ambalaža može biti lična i individualna u odnosu na proizvod koji omata, odnosno čiju vrednost komunicira. Njezin plašt može biti klasičnog tipa, a može biti eksperimentalan, pa se doima kao skulptura, čime ujedno i objašnjava tematiku kojoj je primjerice naklonjena. Danas se izradi ambalaže posvećuje posebna pažnja, a ona često čini i posebnu nišu unutar Brandinga pojedine tvrtke, usluge ili proizvoda (pročitaj Branding). Kad se dizajnira ista treba se voditi briga da li je reč o poklon, specificiranoj vrsti, o mogućoj transportnoj verziji, ili nekim drugim faktorima koji su individualni zavisno o domeni gde ju tematski svrstavamo.

Prije nego li se zatraži dizajn potrebno je odlučiti je li reč o proizvodu sezonske i specificirane, ili trajne vrednosti. Nadalje, da li je reč o modifikaciji trenutnog dizajna ili se stvara posve nova ambalaža. Razlikujemo tvrdu ambalažu, omotnu, papirnatu, tekstilnu i specificiranu. Ona se prilagođava proizvodu za koji se radi i naravno usluzi koju WISH & WONDER ® prezentira, jer daje poseban energetski akcent koji može ili dodatno naglasiti vrednost ili istu umanjiti. Zbog toga vredi obratiti pažnju kako su primerice trgovački proizvodi u drukčijim ambalažama zavisno o cenovnom rangu. Tako je u gotovo svakoj domeni. Proizvod ima onakvu ambalažu za koju želimo da njegova estetika najbolje moguće privuče i zadrži pozornost potrošača. Time se stvara i diferenciranost na tržištu gdje naš potencijalni novi proizvod želi stvoriti poželjno mesto u odnosu na ciljanu skupinu.

Dizajn ambalaže, baš kao i cijeli Branding, treba prezentirati cenovni rang proizvoda, jer na taj način zajamčeno bira svoju ciljanu skupinu. A ona se kreira tehnikom tiska, papirom, oblikom, i dodatnim detaljima kao što su vezice, etikete i sl. U ambalažu se može zapakirati svaki proizvod i usluga, a time osim što se stvara poseban i jedinstveni Image prema klentima, poslovnim partnerima ili potrošačima, prikazuje se estetski i funkcionalni faktor obedinjen u celinu koja se u realitetu komunicira društvu u ulozi krajnjeg korisnika. ©