BRAND MANAGER

Uz kreativnu priču dizajna i vizuala koji čine jedinstveni Image pojedine lične jedinke, tvrtke, njezine usluge ili proizvoda, vrlo je važna uloga Brand Managera koji će da vodi projekte i kampanje, da usmerava i da pozicionira najbolje moguće u društvu. Uloga Brand Managera jest da lično prenosi celokupnu vizualnu komunikaciju na najbolji mogući način. Zato je ključno da se odabrana osoba poistovećuje s tim proizvodom ili uslugom, odnosno da ju živi i kreira kao svaku drugu koja je u njezinoj kreativnoj i energetskoj moći.

Ukoliko je ta osoba utecajna u društvu, poseduje intuitivnu sposobnost i jednako takvo delovanje tada je promena, redizajn ili stvaranje novoga zajamčen uspeh u pozitivnom smeru, pa tako i finalnom ishodu. Brand Manager mora da brine o dojmu koji se stvara na društvenim mrežama (pročitaj Društvene mreže), u tiskanim izdanjima, i općenito u pojavljivanju u javnosti. To je osoba koja mora da komunicira s užim timom suradnika ne bi li se pravodobno i jedinstvenim karakterom u estetskom i funkcionalnom smislu organizirao pojedini projekt (pročitaj Venčanje i Događaji). Također, to je karika s kojom se dogovara tema i sadržaj snimanja spota, reklame, kampanje, ili ostalih pojavljivanja na tržištu kojima se stvara naklonjenost ciljane skupine. Brand Manager je suradnik, iz tog razloga ta osoba nije dio ‘In House’ garniture zaposlenika, čime joj se ne osigurava radno mesto, ili neke treće stavke prema pravilima poslovanja.

Zadaća Brand Managera je okupiti ne one najbolje koji postoje na tržištu, već one koji najbolje mogu da prikažu kreativnu priču za koju su odabrani. Danas, kad postoji velika zasićenost istoga ili sličnoga na tržištu ideja je jedinstvenim spojem mesta, odabranog trenutka i tematike, vizualizirati klenta kojem se posvećuje usluga i energija WISH & WONDER ® kreativne moći. Revitaliziranjem usluge ili proizvoda, unošenjem minimalnih promena u poslovanju (pročitaj Poslovno Savetovanje) pojedinac ili tvrtka može da menja svoj Image do temelja, što unosi novu pozitivnu snagu i dobit ne samo prema ciljanoj skupini, već i unutar poslovne okoline, točnije između zaposlenika. ©