BROŠURA I KATALOG

Svako materijalizirano oblikovanje u vizualu brošure ili kataloga čini sliku i osećaje koje u tiskanom ili Online obliku želimo preneti svojoj ciljanoj skupini. Tako se brošure često rade u turističke, kupovne, modne, propagandne, uslužne ili specificirane svrhe, ne bi li se čim jednostavnije prenio Image tvrtke, proizvoda ili usluge na što zanimljiiviji i sadržajniji način. Katalozi su većinom naklonjeniji svojim oblikom prodajnoj odnosno kupovnoj moći ciljanog tržišta.

Dizajn brošure ili kataloga svojim ilustracijama, kreativnom pričom i fotografijama čini jedinstvenu celinu koja može biti sezonska, tematska ili kampanjom određena. Jedinstveni karakter taktilnog izdanja posebnim tehnikama tiska, prelomom i dizajnom čini osećaj i energiju brošure ili kataloga (pročitaj Branding) čija je forma nezamenjiva. Njezina vibracija je nalik knjizi ili časopisu (pročitaj Knjiga i Časopis) koji ćemo rado prelistati i sačuvati čak i kad vreme odmakne. To su emocije koje poprimaju dalekodostižan karakter, za razliku od Online verzije, jer je njihova energija zapisana na opipljivoj formi koja s vremenskim odmakom samo dobiva na vrednosti. Prelom brošure i kataloga može biti klasičnog ili eksperimentalnog oblika što je određeno samim područjem delovanja kojem je dizajn posvećen. Pop–up slaganje papirnate forme u dimenzijama koje ga ocrtavaju prema DIN standardu, oblik su eksperimentalnog biganja, čija struktura prenosi individualni i jedinstveni Image teme kojom se bavi.

Tri su načina izrade dizajna brošure ili kataloga, a oni se određuju prema području delovanja i kategoriji radi li se modifikacija i promena postojećeg materijala, ili se stvara posve novi dizajn. Prema obujmu posla razlikujemo primarni, sekundarni i tercijarni dizajn brošure i kataloga koji je u WISH & WONDER ® kreativnoj moći. Primarni dizajn se odnosi na sinergiju već pripremljenih fotografskih, ilustrativnih ili nekih trećih vizuala i materijala, te njihov spoj sa tekstualnim delom, koji je također osmišljen, lektoriran i prelomljen. Sekundarni dizajn se razlikuje u odnosu na primarni oblik po tome što prelom uključuje kreativno pisanje nastalo na temelju informacija koje iznosi klent. Tercijarni dizajn je celokupna kreativna priča, gde se fotografija, ilustracija ili neki treći vizual kreira kao posve nova stavka, jednako kao i kreativno pisanje, koji zajedno čine jedinstvenu celinu.

Svaki katalog i brošura vrlo su bitan medij u propagandi bilokoje tvrtke, proizvoda ili usluge, te se kao takvi svrstavaju u specificiran Branding koji se radi po potrebi i zahtevima tržišta ili tematike kojoj su naklonjeni svojim sadržajem. Iz tog razloga slikom i sadržajem kompozicijski su oblikovani sukladno sa standardima identiteta (pročitaj Vizualni identitet). U 21. stoljeću svaki dobro osmišljen Brand svoje usluge i proizvode prezentira u obliku kataloga ili brošure, jer na taj način stvara poverenje i jasnu sliku kod potrošača ili korisnika svoje usluge. To mu također omogućava da se usavršava i diferencira od ostatka sličnog ili istoga na tržištu, a pritom stvara jedinstvenost i neponovljivost kreativne priče koja deluje na celokupno poslovanje i profit delatnosti. ©