FOTOGRAFIJA I FILM

Danas nije teško zaustaviti kadar, kreirati slikovni album ili snimiti film koji je namenjen određenom životnom razdoblju. Novi mediji su nam doneli digitalni fotoaparat čiji kadrovi mogu biti kompjuterski obrađeni. Za razliku od digitalnog svijeta, još uvek posebno mesto zauzima analogna fotografija koju pravi fotografski umetnici neće nikad zameniti baš zbog toga što ova fotografija posebno energetski diše, a doživljaj koji bileži poprima posebni karakter vremenskim odmakom. Analogna fotografija mora da bude jako dobro promišlena i pažljivo određena, jer je kao medij osetlivija od digitalne. Iz tog razloga ona je danas medij kojim se bave retki, rekli bi čak — samo istinski zaljubljenici u filmsku industriju i crno–belu fotografiju, te je ekskluzivniji medij za izraz svog isečkom određenog trenutka.

Za svaki niz kadrova u obliku fotografskog albuma ili pak filmskog sadržaja moguće je oblikovati kreativnu priču. Kao takva, priča će opisati celi scenarij teme koju opisuje, a ista može biti osobnog ili poslovnog karaktera. Kreativna priča danas okuplja razne domene svakodnevnog sveta koje će sve zajedno oslikavati Vaš prizor za pamćenje, a videt ćemo ih tek u pozadini — rekviziti, ambijent, vizažist, frizer, dekoracija, moda, glazba,... O svemu tome može se brinuti osoba koja razumije Vašu kreativnu priču, a ujedno i poznaje ili koordinira sve samostalne domene (pročitaj Brand Manager).

Fotografija je dio vizualnih komunikacija ukoliko delom napušta posve umetnički sadržaj i određuje se u propagandne ili neke druge specificirane svrhe. Zbog toga WISH & WONDER ® stvarajući kreativnu priču oblikuje i kompoziciju fotografija koje su nastale isključivo zbog projekta, a mogu biti vezane za plakatni vizual (pročitaj Plakat), prelom knjige i časopisa (pročitaj Knjiga i Časopis), ili pak propagandni materijal u obliku brošure i kataloga (pročitaj Brošura i Katalog). Fotografski album Online oblika može se stvarati na mesečnoj bazi ili prema potrebi, a komunikacijom se približava društvenim mrežama i novim medijima koji na suvremeni i minimalistički način komuniciraju sa svojom ciljanom skupinom (pročitaj Društvene mreže). ©