KREATIVNO PISANJE

Uz slikovni prikaz (pročitaj Vizualni identitet) u dizajnu vizualnih komunikacija ne smemo da zaboravimo kreativno pisanje čija pravilna prezentacija može čak prije nego vizual da uveri u informaciju koju predstavlja ciljanoj skupini određene teme ili sadržaja.

Kreativno pisanje danas prodaje priču, proizvod ili uslugu. Stoga ne čudi da se nalazi u samom vrhu potražnje svetskih dometa kreativnih usluga 21. stoljeća. Svrhe za koje se osmišlava, uređuje ili definira tekst su različite, zato ne postoje okviri unutar kojih određenu domenu ne možemo da kreativno tekstualno oblikujemo. Ukoliko je kreativno pisanje spojeno s vizualom, tada je to kombinacija koja donosi uspeh, posebice na Online platformama (pročitaj Društvene mreže) ili tiskanim izdanjima u obliku brošure i kataloga nekog proizvoda ili usluge (pročitaj Brošura i Katalog). Taj uspeh ima posebnu energiju jer ga je stvorila ista ruka, odnosno isti misaoni proces, a to se vidi i oseti neovisno razumemo li tematiku ili ne, stoga ćemo razumevanju istoga definitivno posvetiti svoje trenutke i pažnju. A to je i cilj WISH & WONDER ® kreativnog pisanja — zainteresirati promatrača i prenesti mu energiju tekstualnog dela u kojem je zapisana forma neopipljivog, ali bezvremenskog i besprostornog bivanja.

Na kreativnoj priči zasnovane su sve propagandne reklame, sve kampanje, umetnički spotovi, kompletna filmska industrija, tiskani mediji i sl. Danas se bez pisanja ne može da živi, odnosno može, ali bez tog začina je teško, jer se njegova energija i veličina uvek oseti (pročitaj Poslovno Savjetovanje). Od svega nekoliko reči i crtica u obliku natuknica može se stvoriti kartica celovitog teksta koji je individualiziran, dalekodostižan i ostavlja iznimni utisak kod onoga koji ga čita, nebitno je li jednokratne ili trajne vrednosti. ©