SOCIJALNI DIZAJN

Projekti koji se rade za okolinu i zajednicu kojoj pripadamo mogu biti humanitarnog ili nekog drugog specificiranog karaktera. Mogu biti redizajnirani ili kao posve novi projekti osmišljeni, čime su jasno definirani Briefom prije nego li se krene oblikovati. Kao takva, materija kojom se bavimo stvorit će veliki odjek u javnosti i medijima bilokoje vrste, jer je svima zanimljiv individualizirani pristup određenoj problematici, temi, proizvodu ili usluzi, a isti može biti lični ili projekt tvrtke, gde ga financira zaleđe iste ili pak sponzorstvo trećega.

Kreativnom pričom može da se svaka tema i svako pitanje učini jedinstvenim projektom. Bitna je samo volja i želja da se nešto promeni, a da je pritom korisno za okolinu kojoj je namenjeno. Isto može da bude primenjeno u obliku produkt dizajna, tiska, Online medija, i sl.

Ne postoji nedovoljno dobra tema ili ideja koja je plodna za izradu nekog zanimljivog projekta. Postoji nedovoljno uloženo vreme, nedovoljna zainteresiranost i nedovoljna kreativnost u izradi istoga. Za sve to potrebna je intuicija, poznavanje energije i dakako jasan osobni uvid koji je najbolji mogući kanal za komunikaciju tematike. A iz tog razloga deluje WISH & WONDER ®, jer katkad imamo ideju, ali ju ne znamo preneti na papir ili iskomunicirati iz svoga misaonog procesa. Dizajn je domena koja se isprepliće sa svim granama koje nas svakodnevno okružuju, a time svoje niti pruža u smerovima koji nam se katkad čine nespojivi ili nemogući. U kreativnom svetu je sve moguće, jednako kao i u dizajnu koji je dovoljno racionalan da bi shvatio materiju, a s druge strane dovoljno umetnički da bi od nje stvorio delo vredno divljenja. ©